Robert

Robert kommer från Paris och älskar sport och resor och gillar att dela sina erfarenheter när han undervisar i franska! Han har en lärarutbildning från Frankrike och har undervisat i tre år i Toronto som lärare i franska som andraspråk innan han kom till Sverige.