Rikard

Rikard har jobbat med SpAek Education sedan februari 2020. Han är lärare i tyska, engelska, franska, spanska och italienska samt svenska för invandrare, och har en bred erfarenhet från arbete med dessa språk. Han har en bakgrund inom marknadsföring och internationell ekonomi från Göteborgs universitet, med 20 års erfarenhet inom branschen.