Nicki

Nicki har varit språklärare på SpAek Education sedan april 2019 och undervisar i engelska. Hon har arbetat med utbildning och undervisning i mer än 12 år, och har erfarenhet av allt från klassrumsundervisning till coaching och mentorskap.