Laura

Laura är lärare i engelska, italienska och tyska, och strävar efter att sätta elevens intressen och språkliga behov först. Hon har lärarexamen i italienska och engelska och har en bred erfarenhet av att undervisa språkstudenter på olika nivåer och åldrar i Österrike och i Sverige.