KONTAKT

Mareike Guhlemann

Ekonomiansvarig (ekonomifrågor och lön)

+46 (0) 70 829 43 63

Malin Åström

Personal- och kundansvarig (personalfrågor; frågor om språkkurser och kundfrågor)

+46 (0) 73 063 97 32

Elena Tordengren

Personal- och marknadsföringsansvarig (rekrytering och marknadsföring)

+46 (0) 70 032 08 49